Nhà 1 tầng mái chéo – Thái Nguyên

Chủ đầu tư: anh Dũng
Địa điểm: Thái Nguyên
Diện tích:

Nhà 1 tầng mái chéo - Thái NguyênAuthor .