Đề xuất mô hình nhà xã hội gia tăng ở Peru

Công trình xanh (Green Building) là một phong trào xây dựng xuất hiện từ cuối thế kỷ 20 (1990 – 1995) cho tới nay, nhằm khuyến khích xây dựng các tòa nhà (Buildings):

  • Thân thiện với thiên nhiên nhờ đó bảo vệ được hệ sinh thái, bảo vệ môi trường sống của con người;
  • Giảm tiêu thụ năng lượng nhờ sử dụng năng lượng tự nhiên, năng lượng tái tạo, phấn đấu giảm phát thải khí CO2 đến mức 90% so với trước đây, khi đó công trình được coi là vận hành “không carbon / carbon neutral”;
  • Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt nguồn nước và vật liệu xây dựng;
  • Tạo môi trường sống vệ sinh, sức khỏe cho người dân, đặc biệt người dân đô thị.

Thực ra, tất cả nội dung này là mong muốn ngàn xưa của người thiết kế kiến trúc, chỉ khác là ngày nay nó càng trở nên cấp bách do hệ sinh thái đang bị tàn phá nghiêm trọng và nguy cơ hủy diệt – một phần hoặc hoàn toàn trái đất – của Biến đổi khí hậu (BĐKH). Trong Công trình xanh (CTX), thì vai trò Hiệu quả năng lượng – giảm tiêu thụ năng lượng hóa thạch – được coi trọng hàng đầu, tiếp sau là việc bảo tồn / khôi phục hệ sinh thái , bảo vệ môi trường sống. Vì vậy, CTX được cả thế giới coi là hoạt động hiệu quả nhất của ngành xây dựng để ứng phó với BĐKH, bởi vì toàn bộ ngành xây dựng phát thải khoảng 30 – 40% khí CO2 – khí nhà kính chủ yếu gây ra BĐKH. Vì lẽ đó, gần 100 quốc gia đã biến hoạt động này thành một Phong trào quốc gia, Chương trình hoạt động quốc gia như “Green Building Master Plan” năm 2005 – 2010 và 2010 – 2030 của Singapore hay “Chính sách trọng điểm quốc gia” (The Green Building Policy – National Major Development Plan) năm 2002 của Đài Loan [2 & 3].

Đề xuất mô hình nhà xã hội gia tăng ở Peruadmin
00